-A +A

Dış Ticarette Ulusal Metroloji Sisteminin Yeri ve Önemi

Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) ortaya koyduğu yeni anlayış, serbest ticaretteki teknik engelleri kaldırılması ve serbest rekabet uygulamaları, metrolojik ve ölçüm tekniklerini ön plana çıkarmıştır. Tamamen serbest rekabet ortamına dayanan ve gümrük duvarlarının kademeli olarak kalkması, yerini, hukuki önlemlerin yanı sıra, ticarette teknik engellerin kaldırılmasını amaçlayan teknik düzenlemelere bırakmıştır. Bu teknik düzenlemelerin ortak yönü, üretimde ve ticarette kullanılan kontrol mekanizmalarının uluslararası sisteme uygunluğunun sağlanmasıdır. Bu çerçevede, ürüne ait deney ve ölçümlerin de ürünün pazarlandığı ülke tarafından tanınması ve kabul edilmesi gerekmektedir. Ölçümlerin uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak için kurulan ölçüm sistemi, ticarette teknik engellerin kaldırılması açısından büyük önem taşıyan teknik düzenlemelerin temelini oluşturmaktadır. Ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerini tanımasına dayanan düzenlemeler, organize bir ölçüm (metroloji) sisteminin önemini artırmıştır.