-A +A

Ulusal Ölçüm Standartları ve Uluslararası Karşılaştırmalar

TÜBİTAK UME, oluşturduğu ve muhafaza ettiği ulusal ölçüm standartlarının diğer ülkelerin ulusal ölçüm standartlarına denkliğini göstermek ve düzenlediği kalibrasyon ve ölçüm sertifikalarının uluslararası alanda tanınırlığını sağlamak ve sürdürmek amacıyla, CIPM, BIPM ve EURAMET gibi uluslararası metroloji organizasyonları tarafından düzenlenen uluslararası karşılaştırma programlarına katılır. BIPM tarafından takip edilen karşılaştırmalar ve sonuçları BIPM veritabanında yer almaktadır.