-A +A

İleriye Yönelik Çalışmalar

UME nin temel görevlerinden biri ulusal birincil seviye standartlarının ülke ihtiyaçlarına göre kurulması ve kullanıma sunulmasıdır. Buna paralel olarak Akışkanlar Laboratuvarları ülkemizdeki gelişmelere ve paydaşlardan gelen talepler üzerine var olan sistemlerin kapasitelerini artırmakta ya da gerekli olduğu durumlarda yeni sistemler kurmaktadır. Yürütülen kalibrasyon ve deney faaliyetlerine paralel olarak, Laboratuvarlarımız endüstriden gelen kalibrasyon dışı ölçüm, sistem geliştirme ve danışmanlık isteklerine de mümkün olduğu kadar karşılamaya çalışmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası projelerde debi ölçümü konularında yer almaktadır.