-A +A

Laboratuvar Çalışanları

Dr. Başak AKSELLİ (Laboratuar Sorumlusu)

1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nde 1997 yılında tamamlamıştır. 1995-1997 yıllarında Çardak Gıda Sanayi’nde aynı yıl Fako İlaç Hammaddeleri Fabrikası’nda çalışmış ve daha sonra TÜBİTAK UME’de Kimyasal Metroloji Bölümü’nde araştırmacı olarak işe başlamıştır. 1998 başında TÜBİTAK UME’de Akışkanlar Grubu Laboratuarı’nın kurulumu sırasında gaz ve su debisi ölçüm sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi ve izlenebilirliklerinin sağlanması için görev almıştır. 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamıştır.

 

Hakan KAYKISIZLI

Lisan eğitimini ODTÜ Fizik Bölümü’nde 1996 yılında, yüksek lisans eğitimini GYTE Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde 2006 yılında tamamlamıştır. 1998 yılında TÜBİTAK UME Akışkanlar Mekaniği Laboratuarı’nda göreve başlamıştır. Akışkan debi ve hız ölçümleri konusunda ölçme sistemlerinin kurulması, karakterize edilmesi, belirsizlik hesaplamalarının yapılması, eğitim verilmesi, karşılaştırma düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmakta ve araştırma projelerinde görev almaktadır.

 

Sevim CEVAHİR ŞENLİKCİ

Lisans  eğitimini Yıldız Ünv. Kocaeli Müh. Fak.  Makine Mühendisliği Bölümü’nde 1996, yüksek lisans eğitimini GYTE İşletme Bölümü’nde 2002 yılında tamamlamıştır. 2002 yılında TÜBİTAK UME’de Mekanik Atölye Sorumlusu olarak göreve başlamıştır. 2008 yılından itibaren Akışkanlar Laboratuarları’nda görevine devam etmiştir.  Laboratuarda sıvı akışkan debi, gaz akışkan debi ve hız ölçümlerinde birincil ve ikincil seviye sistemlerin kurulması çalışmalarına katılmıştır. Endüstriyel kalibrasyon ve test hizmetlerinin verilmesi işlerinde, ulusal ve uluslararası karşılaştırmalarda ve araştırma projelerinde görev almaktadır.