-A +A

Laboratuvar Çalışanları

Dr. Alper ELKATMIŞ (Laboratuvar Sorumlusu)

1995 yılında Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce dil eğitimini, 1999 yılında ise aynı üniversitenin Fizik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora unvanını Yeditepe Üniversitesi Fizik Anabilim Dalı’nda 2011 yılında almıştır. 1997 yılında TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde yarı zamanlı araştırmacı olarak çalışma hayatına başlamış, 1997-2003 yılları arasında TÜBİTAK UME Basınç ve Vakum Laboratuvarı’nda araştırmacı, 2003-2011 yılları arasında TÜBİTAK UME Akışkanlar Laboratuvarı Gaz Debisi ve Hava Hızı bölümlerinde araştırmacı ve uzman araştırmacı olarak görev almıştır. 2005 yılında, FCRI-Akışkan Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nde (Hindistan) misafir araştırmacı olarak çalışmış, “Gaz, Sıvı Akış Ölçümleri ve Kontrol Teknikleri” konu başlıklı uluslararası eğitim programına burslu olarak katılım sağlamıştır. Bu kapsamda, “Rüzgar Tünelinde Perde Etkisinin Araştırılması” konulu projesini tamamlamıştır. 2012 yılı itibariyle dönüş yaptığı TÜBİTAK UME Vakum Laboratuvarı’ndaki çalışmalarına Kıdemli Başuzman Araştırmacı olarak devam etmektedir.

Vakum, Basınç ve Akışkan ölçüm bilimi alanında düzenlenen çeşitli uluslararası ve ulusal karşılaştırmalarda görev almıştır. Avrupa Metroloji Araştırma Programı (EMRP) kapsamında düzenlenen “Endüstriyel Uygulamalar için Vakum Metrolojisi” projesinde, yedi Avrupa ülkesinin katılımcı olduğu “Quadrupol Kütle Spektrometresi (QMS) kararlılık çalışmaları” görev liderliğini yürütmüştür. Uluslararası, ulusal ve kurum içi yayınları ve uluslararası indekslerde taranan çeşitli bilimsel dergilerde yürüttüğü hakemlik görevleri ile metroloji alanına katkı sağlamaktadır. IMEKO Uluslararası Ölçüm Konfederansı TC16 Basınç ve Vakum Ölçümleri Teknik Komitesi ve Kütle ve Türetilmiş Birimler Danışmanlık Komitesi Basınç ve Vakum Çalışma Grubu (CCM WGPV) TÜBİTAK UME temsilcisidir.

 

Yusuf ÇALKIN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden 1996 yılında mezun olmuştur. 1997 - 2003 yılları arasında TÜBİTAK UME Basınç ve Vakum Laboratuvarı’nda görev almıştır. Mutlak, gauge ve fark basıncı ölçüm modunda, basınç ölçer cihazların kurulması, test ve kalibrayonlarının gerçekleştirilmesi, hidrolik ve pnömatik pistonlu basınç standardlarının (Dead Weight Tester), basınç dönüştürücüler (tranducers ve transmitter) kalibrayon ve yazılımlarında lineerite ayarların gerçekleştirilmesi, basınç metrolojisi konusunda endüstri ve TSK’ya eğitim verilmesi, TSK’ya pistonlu basınç standard kurulması ve eğitim verilmesi konularında çalışmıştır.

2003-2019 yılları arasında TÜBİTAK UME Optik Laboratuvarı’nda çalışmıştır.

Metroloji, fotometrik büyüklüklerin optik ölçüm teknikleri, fotometre başlıkların optiksel karakterizasyonu, fotometrik kalibrasyonların yapılması, ışık şiddeti, aydınlık düzeyi, Işık akısı, parıltı gibi sistemler ve cihazların ileri düzeyde teorik ve uygulamalı olarak yeterliliklerinin belirlenmesi, parıltı küresi bakım ve modifikasyonunun yapılarak parıltı ölçerler ve parıltı kürelerinin kalibrasyonların gerçekleştirilmesi, standard ışık şiddeti lambaları, fotometre başlıkları ve aydınlık düzeyi ölçerlerin periyodik kalibrasyonlarının yapılması konularında çalışmaktadır. Ayrıca bu konularla ilgili olarak uluslararası karşılaştırmalar ve EMRP Projeleri’nde görev alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışmalarına, Kasım 2019 itibariyle TÜBİTAK UME Vakum Laboratuvarı’nda laboratuvar sorumlusu vekili göreviyle başuzman araştırmacı olarak devam etmektedir.