-A +A

SEA-EU-NET 2

SEA-EU-NET 2 - EU-ASEAN S&T Sosyal Zorlukların Birlikte Çözümü İçin Avrupa-Güney Asya Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği

SEA-EU-NET 2, 20 proje ortağının oluşturduğu Fp7 Projesi olup, 4 milyon Avro bütçe ile Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Projenin amacı, Avrupa ve Güney Asya arasında Bilim ve Teknoloji alanındaki bağlantıları, daha önceki çalışmaları da kullanarak geliştirmek; güçlü bir seviyeye getirmek; kurumlar arasında derin bağlantılar oluşturarak Bilim ve Teknoloji alanındaki işbirliklerine güçlü bir ivme kazandırmaktır. Yapılan çalışmaların, kalıcı ve yenilikçi ortak işbirliklerini güçlendirerek, Avrupa-Güney Asya işbirliklerini önemli ölçüde geliştireceği beklenmektedir. http://sea-eu.net/

Avrupa Ulusal Metroloji Enstitülerini temsil eden TÜBİTAK UME, bu projede metroloji araştırma aktivitelerini kullanarak, Avrupa ve Güney Asya arasında güçlü Bilim ve Teknoloji bağlantılarını oluşturmak için Malezya Ulusal Metroloji Enstitüsü ile birlikte çalışmaktadır. İki bölge arasında metroloji alanında oluşturulacak işbirliği aktiviteleri Bilim ve Teknoloji işbirliklerinin gelişimine kuşkusuz daha iyi destek verecektir. Metroloji araştırmaları yapan iki bölge organizasyonları arasında iyi bir bağlantı kurmak için Avrupa Metroloji Araştırma Programlarının (EMRP ve EMPIR http://www.emrponline.eu/ ) Güney Asya bölgesinde tanıtımı yapılarak, metroloji organizasyonlarının ortak çalışmaları amaçlanmaktadır (Tamamlandı)