-A +A

Uluslararası Metroloji Sözlüğü

Uluslararası Metroloji Sözlüğü - Temel ve Genel Kavramlar, İlgili Terimler (VIM, 3. baskı, JCGM 200:2008) 

Lütfen BIPM tarafından hazırlanmış Düzeltme Dokümanı'nı (Mayıs 2010) inceleyiniz. Bu doküman, JCGM tarafından Fransızca ve İngilizce hazırlanarak yayınlanan Uluslararası Metroloji Sözlüğü’nün (International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms VIM, 3rd edition, JCGM 200:2008) 3. baskısının Türkçe’ye çevirisidir. Doküman, Türkçe çevirinin yanında Fransızca ve İngilizce metinleri de içermektedir.

JCGM 200:2012 dokümanının güncel versiyonuna http://www.bipm.org/en/publications/guides/ linkinden ulaşabilirsiniz.