-A +A

SI Birimleri

Bilim, teknoloji, endüstri ve uluslararası ticaret alanında farklı ölçüm birim sistemlerinin kullanılmasının yarattığı karmaşayı önlemek için bir uluslararası birimler sisteminin oluşturulması, 1960 yılında yapılan 11. Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı’nda (CGPM) görüşülmüş ve “SI” olarak ifade edilen “Uluslararası Birimler Sistemi” (Système International d'Unités-SI) kabul edilmiştir. Uluslararası Birimler Sistemi (SI); 7 temel birim ile, bu temel birimler üzerinden türetilmiş birimlerden oluşmaktadır.

SI sistemi, 1960 yılında CGPM tarafından resmi olarak kabul edildiğinden bu yana bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak birkaç kez revize edilmiştir. Yapılan revizyonların en önemli sebebi, ölçüm birimlerinin yapay nesneler yerine, doğal olaylara bağlı evrensel sabitlere bağlı olarak tanımlanmasıdır.

Kilogram, amper, kelvin ve mol tanımlarının değiştirilerek yedi temel SI biriminin tanımlarının evrensel sabitler üzerinden yapıldığı revize SI, 16 Kasım 2018‘de gerçekleşen 26. Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı’nda (CGPM) kabul edilmiştir. Revize SI, 20 Mayıs 1875’de imzalanan Metre Konvansiyonu’nun 144. yıldönümü olan 20 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

SI revizyonunda, günlük yaşamda algılanabilir bir etkinin olmamasına ve birimlerin önceki tanımlarıyla yapılan ölçümlerin ölçüm belirsizlikleri içinde geçerli kalmasına dikkat edilmiştir. Bu açıdan, ulusal metroloji enstitüleri dışında az sayıda kullanıcı bu değişiklikleri fark ederek etkilenmiştir.

SI birimleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM) tarafından yayımlamış olan Uluslararası Birimler Sistemi (SI) Broşürü’nde sunulmuştur.

Temel Birimler 
Evrensel Sabitler ve Değerleri
Türetilmiş SI Birimleri 
SI Sistemi Dışında Olan Birimler 
SI Birimlerinin Önekleri 
SI Birimleri Posteri