-A +A

Laboratuvar Altyapısı

Sıcaklık Laboratuvarı 161 m2 ve 55 m2 olmak üzere toplam iki adet laboratuvar alanına sahiptir. Dört ayrı alt alana ayrılmış olan laboratuvar alanlarında sırasıyla ITS-90 ölçeğinin gerçekleştirilmesi ve Standart Platin Direnç Termometrelerin (SPRT) sabit noktalarda kalibrasyonu, Isılçift kalibrasyonları, Endüstriyel termometrelerin (platin direnç termometreler, göstergeli sıcaklık ölçerler, blok kalibratörler, vb) kalibrasyonu ve Akustik Gaz Termometre çalışmaları yürütülmektedir.

Sıcaklık laboratuvarı ülkemizde kontak sıcaklık alanında -196 °C ile 1500 °C sıcaklık aralığında ihtiyaç duyulan tüm kalibrasyon taleplerini karşılayabilecek yetkinliğe sahiptir.

ITS-90 ölçeğinin gerçekleştirilmesi ve Standart Platin Direnç Termometrelerin (SPRT) kalibrasyonu için 83,8058 K (-189,3442 °C) ile 1234,93 K (961,78 °C) sıcaklık aralığındaki tüm sabit nokta hücreleri laboratuvar bünyesinde yer almaktadır :

  • Argon üçlü nokta hücresi (-189,3442 °C),
  • Civa üçlü noktası (-38,8344 °C) hücreleri,
  • Suyun üçlü noktası (0,010 °C ) hücreleri,  
  • Galyum ergime noktası (29,7646 °C) hücreleri,
  • İndiyum donma noktası  (156,5985 °C) hücreleri,
  • Kalay donma noktası (231,928 °C) hücreleri,
  • Çinko donma noktası  (419,527 °C) hücreleri,
  • Alüminyum donma noktası (660,323 °C) hücreleri,
  • Gümüş donma noktası (961,780 °C) hücreleridir.

Ayrıca ısılçift kalibrasyonlarında kullanılmak üzere Bakır donma noktası ( 1084,62 °C) hücreleri, Demir-Karbon ötetik sabit nokta hücreleri ve Kobalt-Karbon ötetik sabit nokta hücreleri laboratuvarımız tarafından kullanılmaktadır.

Tüm bu sabit sıcaklık noktalarına ait izlenebilirlikler, ülkemiz adına uluslararası karşılaştırmalar ile garanti altına alınmıştır. Tanımlanan sıcaklık değerlerinin elde edilmesinde kullanılan sabit nokta hücreleri laboratuvar bünyesinde oluşturulur ve muhafaza edilir.

Sıcaklık laboratuvarı vermiş olduğu tüm kalibrasyon ve ölçüm hizmetlerini BIPM CMC ve akreditasyon kapsam belirsizliklerini destekleyecek altyapıya sahiptir. Bunun için en yüksek doğruluğa sahip referans termometrelere, ITS-90 tarafından tanımlanmış olan sabit noktalara sıcaklık köprülerine, okuma cihazlarına ve sıcaklık kaynaklarına (sıvı azot kaynama noktası, sıvı banyolar, kalibrasyon fırınları, blok kalibratörler ) sahiptir.