-A +A

Laboratuvar Çalışanları

Dr. Murat KALEMCİ (Laboratuvar Sorumlusu)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden 1996 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde 1999 yılında tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü’nden 2011 yılında doktora derecesini almıştır.

1998 yılında TÜBİTAK UME’de araştırmacı olarak göreve başlamıştır. Sıcaklık Laboratuvarı’nda ITS-90 Uluslararası Sıcaklık Ölçeği’nin oluşturulması kapsamındaki referans düzeydeki tüm ölçümlerin gerçekleştirilmesinde çalışmalar yapmıştır. Yurtdışındaki metroloji enstitüleri ve ülkemiz endüstrisi için birinci ve ikinci seviye sıcaklık metrolojisi eğitimlerini gerçekleştirmiştir. Sıcaklık Laboratuvarı’nın çalışma alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde danışmanlık hizmetleri vermiştir. Laboratuvar’ın uluslararası izlenebilirliğini sağlamak için düzenlenen uluslararası karşılaştırmalara TÜBİTAK UME adına katılmıştır. EURAMET TC-T Sıcaklık Teknik Komitesi’nde, BIPM CCT Komitesi’nde ve GULFMET TC-T Sıcaklık Teknik Komitesinde TÜBİTAK UME’yi delege olarak temsil etmektedir. TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Laboratuvar akreditasyonu denetimlerinde denetçi ve baş denetçi olarak görev almaktadır.

2011 Aralık ayından itibaren Sıcaklık Laboratuvarı’nın Sorumluluğunu yürütmektedir.

 

Agah BAĞÇE

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nden 1990 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır.

1998 yılında TÜBİTAK UME Sıcaklık Laboratuvarı’nda araştırmacı unvanıyla işe başlamıştır. Sıcaklık ölçümlerinde birincil ve ikincil seviye sistemlerin oluşturulması ve muhafazası konularında, endüstriye kalibrasyon ve test hizmetlerinin verilmesi ve sıcaklık karşılaştırmalarında görev almaktadır. 2012 yılında sabit nokta yapımı ve UME’de kurulu olan ITS-90 ölçeğine dahil edilmesi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Narcisa ARİFOVİÇ

Çukurova Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden 1997 yılında mezun olmuştur.  2002 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde “Platin Paladyum Isılçiftlerde Tavlama Sıcaklığının Isılçiftin Safsızlık Ve Homojenliğine Etkisini Araştırılarak Referans Fonksiyon Teklifi” adlı tez çalışması ile Yüksek Fizikçi unvanını almıştır. 1997 yılı itibariyle TÜBİTAK UME Sıcaklık Laboratuvarı’nda kontak sıcaklık ölçüm sistemleri ve ölçümlerde kullanılan cihazlar üzerine çalışmaktadır. Her türlü sıcaklık ölçüm cihazları: referans standart ve endüstriyel platin direnç termometreleri, referans ısılçift (R,S,Platin / Paladyum, Altın / Platin tipi) ve nikel-bazlı endüstriyel ısılçiftler (K,J,T,E,N tipi), sayısal göstergeli termometreler, sıvı cam termometreleri ve termistörleri ve sıcaklık kaynak (sıvı banyolar, kabinleri, kuru fırınları, etüv) karakterizasyon, kalibrasyon, elektriksel ölçüm düzenekleri ve belirsizlik hesaplamaları konularında çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca bu konularda ulusal ve uluslararası sıcaklık eğitimleri vermektedir.

Birincil seviye sıcaklık ölçümlerinde kullanılmak üzere sıcaklık sabit nokta hücre (standart ve minyatür boyutlarda) tasarımı, yapımı, geliştirilmesi, karakterizasyonu ve belirsizlik hesaplamaları ve Referans ısılçift (R,S,Platin / Paladyum, Altın / Platin tipi) tasarımı, yapımı, geliştirilmesi, eğitim verilmesi, karakterizasyonu ve belirsizlik hesaplamaları konularında çalışmalar yürütmektedir. Birincil Seviye İzlenebilir Yüksek Sıcaklık Isılçift Ölçüm Sisteminin kurulması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu konularda uluslararası projelerde de yer almaktadır.

Laboratuvarlararası ısılçift karşılaştırmalarının TS/EN ISO 17025 ve ISO 17043 Standardlarına uygun olarak düzenlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda çalışmalarda görev almaktadır.

 

Mehmet KURT

1988 yılı Antalya doğumludur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Meslek Yüksek Okulu Elektronik Teknolojisi bölümünden 2011 yılında mezun olmuştur. 2014 yılı Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.

2014 ile 2017 yılları arasında raylı ulaşım hizmetleri ve sinyalizasyon sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkette çalışmıştır.

2017 yılında TÜBİTAK UME Sıcaklık Grubu Laboratuvarları altında yer alan Nem ve Radyasyon Sıcaklığı alanında teknisyen olarak göreve başlamıştır.

2020 yılından itibaren TUBİTAK UME Sıcaklık Laboratuvarı’nda kontak sıcaklığı alanında birincil ve ikincil seviyede sıcaklık ölçüm standartlarının oluşturulması, muhafazası, bakım ve onarım işleri, laboratuvarlararası karşılaştırmalar ile hizmet verilen kalibrasyon ve deney işlemlerinde görev almaktadır.