-A +A

Laboratuvarın Yürüttüğü Projeler

TÜBİTAK UME Sıcaklık Laboratuvarı iç ve dış destekli çok sayıda projede yürütücü veya katılımcı olarak yer almaktadır. Laboratuvar yer aldığı projelerde yeni sıcaklık ölçüm sistemlerinin, geliştirilmesine, yeni ölçüm cihazlarının üretilmesine, daha yüksek doğruluğa sahip ölçümlerin elde edilmesine katkı sağlamıştır.

 • UME Araştırma Altyapısı Yenileme ve Geliştirme Projesi" kapsamındaki “Temel fizik sabitleri ölçümü sisteminin kurulması – Akustik Gaz Termometre sistemi”
 • Yeniden tanımlanmış Kelvin’in Gerçekleştirimi ( Real-K) , AB EMPIR projesi
 • Geliştirilmiş Sıcaklık Ölçümleri üzerinden Proses Verimliliğini Arttırmak ( EMPRESS 2), AB EMPIR projesi
 • Isılçift performansının gözlenmesi için izlenebilir ölçüm yeteneklerinin geliştirilmesi (METforTC )- AB EMPIR projesi
 • EÜAŞ Sıcaklık Kalibrasyon Laboratuvarının Kurulması Projesi
 • Primer seviye Referans Sıcaklık Hücrelerinin Yapımı ve Sıcaklık Ölçeği için Yeni Sabit Noktaların Tasarımı, Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu – İç destekli proje
 • İzlenebilir Sıcaklık Aktarımı için Yeni Teknikler (NOTED ), AB EMRP projesi
 • Yeni Kelvin’in Uygulanması (InK) , AB EMRP projesi
 • Endüstriyel Uygulamalar İçin Yüksek Sıcaklık Metrolojisi (HiTeMS) , AB EMRP projesi
 • Meteoroloji için Metroloji  (MeteoMET2 ),  AB EMRP projesi
 • Isılçift Kalibrasyonları için Yüksek Sıcaklık Sabit Noktaların Yapımı projesi, İç destekli proje
 • Suudi Arabistan Metroloji Enstitüsü Altyapı Geliştirme Projesi – Dış Destekli Proje
 • Termal metrolojide izlenebilir kapasitesinin geliştirilmesi (Eura-Thermal), AB EMPIR Projesi
 • Ülke içinde TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar “ standardına uygun olarak,  Laboratuvar kurulumu projeleri (danışmanlık, eğitim, cihaz temini, kalite alt yapısına destek, LAK, İç tetkik vb. dâhil olmak üzere)