-A +A

İleriye Yönelik Çalışmalar

 • Direnç (ohm) standardı için Kuantum Hall Etkisi alanındaki araştırmalar
 • Gerilim (volt) standardı için Josephson etkisi ve süperiletken tek elektron aygıtlarının araştırılması
 • Akım (amper) standardı için yarıiletken ve süperiletken tek elektron pompalarının araştırılması.
 • Nitrojen Boşluk Merkezi (NV Center) üretimi ve karakterizasyonu
 • Lokal iyon ekme yöntemi ile tek-foton-kaynağı üretimi ve karakterizasyonu
 • Atomik ve manyetik kuvvet mikroskopları ile mikro ve nanofilmlerde yüzey topografisi ve dinamikleri karakterizasyonları
 • Nano-elektronik ölçümlerinde iletken-atomik kuvvet mikroskobu tekniklerinin standardizasyonu ve izlenebilirliğinin sağlanması, ölçüm problarının standardizasyon testleri
 • Spintronik aygıtlarda kullanılan spin bağımlı akımlarının karakterize edilmesi ve ölçümlerin standardizasyonu için bilimsel çalışmalar
 • Yüksek frekanslı fotodiyot tasarımı, üretimi ve ölçümleri
 • Düşük gürültülü frekans sentezleyicilerde kullanılan aygıt ve modüllerin tasarımı, üretimi ve ölçümleri
 • Ülkenin ve bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarına yönelik yüzey pürüzlülük standartlarının geliştirilmesi
 • Mikro ve nano aygıtların ve entegre devrelerin pul üstü yüksek frekans ölçümlerine yönelik eğitimler
 • Temiz oda kullanımı, mikroelektronik aygıtlar ve nano yapılar için nanofabrikasyon eğitimleri
 • Avrupa bölgesindeki Kuantum Metroloji altyapısının belirlenmesi ve Kuantum Metroloji alanlarında yol haritalarının oluşturulması.