-A +A

Laboratuvarın Yürüttüğü Projeler

  • Avrupa Birliği projesi, “EMN-Q: Kuantum Teknolojileri Avrupa Metroloji Ağı”, 2019-2024
  • Avrupa Birliği projesi, “EMPIR: 16RPT03 inTENSE İzlenebilir Göz İçi Basınç Ölçümleri İçin Araştırma Yeteneklerinin Geliştirilmesi”, 2017- 2020
  • Avrupa Birliği projesi, “COMET: Kuantum Hall direnç standartları için iki boyutlu kovalent ve metal-organik kafes yapıları”, 2021-2024
  • Avrupa Birliği projesi, “MEMQuD: Nanometroloji için kuantum standardı olarak memristive cihazlar”, 2021-2024
  • Avrupa Birliği projesi, “SuperQuant: Süperiletken kuantum devreler için mikrodalga metrolojisi”, 2021-2024
  • Avrupa Birliği projesi, “FutureCom: Geleceğin iletişim uygulamaları için RF ölçümleri”, 2021-2024
  • Avrupa Birliği projesi, “Elena: Endüstride elektriksel nano ölçekli metroloji”, 2021-2024
  • Avrupa Birliği projesi, “QADeT: Tek atomlu cihaz teknolojisine dayalı metroloji için kuantum sensörleri”, 2021-2024