-A +A

Laboratuvarın Verdiği Hizmetler

Kalibrasyon / Deney Hizmetleri

 • G1KM-1110 Yarıiletken Malzemelerin Elektriksel Karakterizasyonu (1, 13)

 • G1KM-1120 Yarıiletken Malzeme ve Aygıtlarda Empedans Ölçümleri (1,2,13)

 • G1KM-1130 Kilitlemeli Yükselteç ile Hassas Empedans ve Faz Ölçümleri (1,3,13)

 • G1KM-1210 Yarıiletken Aygıtlarda Düşük Frekans Gürültü Ölçümleri (1,4,13)

 • G1KM-1220 Yarıiletken Aygıtlarda Yüksek Frekans Gürültü Ölçümleri (1,5,13)

 • G1KM-1310 Pul Üstü (On Wafer) S-Parametresi Ölçümleri (6,13)

 • G1KM-1410 Örneklemeli Osiloskop Ölçümleri (7,13)

 • G1KM-1420 Gerçek Zamanlı Osiloskop Ölçümleri (8,13)

 • G1KM-2110 Optik Profilometre ile 2 ve 3 Boyutlu Yüzey Ölçümler (9,13)

 • G1KM-2120 Toz örneklerde X-Işını Saçılımı (XRD) ölçümleri (10,13)

 • G1KM-2130 İnce filmlerde spektroskopik elipsometre ölçümleri (10,13)

 • G1KM-3110 Termal Prob Litografisi (11,13)

 • G1KM-4110 Tel ve Şerit Kontak Atma (12,13)

 • G1KM-9900 Özel Deney (13)

 

 1. Pul üstü ve fikstürlü I-V/C-V ölçümleri 

 2. 120 MHz'e kadar             

 3. 600 MHz'e kadar             

 4. 40 MHz'e kadar

 5. 50 GHz'e kadar

 6. 110 GHz'e kadar.            

 7. 100 GHz Bant Genişliği 

 8. 63 GHz Bant Genişliği    

 9. Konfokal, İnterferometri, Aktif Aydınlatma Odak Değişimi, Spektroskopik Reflektometri           

 10. 2021'in ikinci yarısından itibaren sunulacaktır    

 11. Termal Taramalı Prob Litografi Sistemi ile mikron altı desenleme            

 12. 18-25 mikrometre Altın ve Alüminyum Tel, Altın Şerit   

 13. Fiyat, teknik gereksinimlere göre belirlenecektir.           

Eğitim Hizmetleri

Cihaz Yapım Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri