-A +A

Laboratuvar Çalışanları

Dr. Gökçe ÖZBAY (Laboratuvar Sorumlusu)

-------------------------------

 

Dr. Ekrem SINIR 

Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü’nden 2002 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Fotonik Grubu’nda yaptığı çalışmalar neticesinde 2006 yılında tamamlamıştır. Doktora derecesini Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı’ndan 2017 yılında almış, çalışmalarını Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Manyeto-Optik ve Manyeto-Direnç Araştırma grubunda “Structural and Magnetic Properties of Exchange Biased CoO/Co Multilayers” isimli teziyle tamamlamıştır. Doktora sürecinde TÜBİTAK BİDEB Yurt İçi Doktora Bursu almaya hak kazanmıştır.

Lisans sürecinde Yeditepe Üniversitesi’nin yeni kampüsünde Mekanik, Elektrik-Manyetizma, Optik, İleri Optik ve Modern Fizik laboratuvarlarının kurulumunda öğrenci asistan olarak  mimari planlamalardan deney düzeneklerinin kurulumu ve performans testlerine kadar görev almıştır. Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü doktora öğrencisi olarak öğrenci laboratuvarı asistanı ve Koç Üniversitesi Mikrofotonik Laboratuvarında kısa dönemli asistan, Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümünde tam zamanlı araştırma görevlisi olarak çalışmış, Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü Sıcaklık Kalibrasyon laboratuvarının kurulumunda görev almış ve laboratuvarın ilk Kalite Sistem Yöneticisi olarak atanarak ISO/IEC 17025 standardı kapsamında laboratuvarın akreditasyonu sürecinde tüm kalite sistemi ve dokümantasyonunu hazırlamış ve TÜRKAK tarafından akredite edilmesinde rol almıştır.

ISO/IEC 17025 ve 17020 kapsamlarında akredite bir  kalibrasyon/muayene kuruluşunda laboratuvar müdürü ve teknik uzman olarak görev yapmış, laboratuvarın sıcaklık-nem, basınç, elektrik, terazi, boyut, hacim kalibrasyonlarında; temiz oda validasyonu, mikrobiyolojik güvenlik kabinleri testleri, sıcaklık-nem haritalama alanlarında aktif görev almış, devam eden süreçte bebek kuvözleri, radyant ısıtıcılar, yenidoğan fototerapi ünitelerini de içeren medikal metroloji faaliyetleri de dahil olmak üzere birçok kapsamda kalibrasyon-validasyon-test talimatları ve belirsizlik bütçelerini oluşturma, akreditasyon sürdürme ve kapsam genişletme faaliyetlerinde bulunarak belirtilen alanlarda yeni kapsamları akreditasyon bünyesine kazandırmış, özel sektör ve kamu kurumlarından birçok katılımcıya eğitimler vermiştir.

2015 yılı Eylül ayında TÜBİTAK UME Basınç Laboratuvar’nda Uzman Araştırmacı olarak göreve başlamış, laboratuvarda pistonlu basınç standartları kalibrasyonları ve yurt içi ve uluslararası katılımcılı basınç metrolojisi eğitimlerinde aktif görev almış, laboratuvarın EMPIR projelerinde araştırmacı olarak yer alarak yayın faaliyetlerine katılmış, yeni EMPIR projesi ortaklığı kazandırılması, tamamlanması ve bilimsel yayın süreçlerine katkı vermiştir.

2017 yılından beri UME Araştırma Altyapısı Yenileme ve Geliştirme Projesi kapsamında Kuantum Metroloji Laboratuvarı planlama ve kurulum çalışmalarında yer almakta olup, Kasım 2017’den beri Başuzman Araştırmacı, Ağustos 2018’den beri Laboratuvar Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Optik, manyetizma, basınç metrolojisi, medikal metroloji, kalite alanlarında uluslararası dergilerde yayınları ve konferans bildirileri bulunmaktadır.

 

Bahri AYDOĞAN

1993 yılında Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümünden mezun olmuştur.

TÜBİTAK UME’ de 2007-2014 yılları arasında Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmıştır.

2015 – 2018 yılları arasında İnsan Kaynakları ile İdari ve Sosyal Hizmetler Birimlerinde TÜBİTAK UME Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat İşleri sürecini yürütmüştür.

 2018 yılından itibaren Teknisyen ünvanıyla Kuantum Metroloji Laboratuvarın’a katılmış, laboratuvarın kurulum çalışmalarıyla birlikte Wire Bonder ve Profilometre cihazlarında çalışmaya devam etmektedir.

 

Dr. Abdulhamit SARAÇ

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (2005) ve Makine Mühendisliği (2006) bölümlerinde tamamlamıştır. Columbia Üniversitesi (New York, ABD), Makine Mühendisliği bölümünden 2010 yılında Yüksek Lisans ve 2014 yılında Doktora derecesi almıştır. Tek Kristal Malzemelerin elasto-plastik davranışları üzerine araştırmalar yaptı. Geliştirilen yeni bir validasyon parametresinin kullanıldığı yeni deformasyon haritaları elde etti. Mikro ve nanomekanik gerilme analizleri yaptı. 2013 yılında TÜBİTAK’ta çalışmaya başladı. Metalik yüksek sıcaklık malzemelerinin mekanik testleri ve bu sistemlerin kurulması, Yarı-iletken malzemelerin karakterizasyonu ve üretimi gibi birçok farklı projede görev almıştır. Kuantum Metroloji Laboratuvarında Başuzman Araştırmacı olarak, Helyum İyon Mikroskobu, HR-XRD gibi yüksek hassasiyetli malzeme karakterizasyonu alanında çalışmalarına devam etmektedir.

 

Dr. Arif Emre YARIMBIYIK

İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nden 2001 yılında mezun olmuştur. 2007 yılında George Washington Üniversitesi (Washington D.C., ABD) Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden doktora derecesi almıştır. Doktora sürecinde bir yıl Lockheed Martin Global Telecommunications’da, beş yıl NIST (National Institute of Standards and Technologies) Yarıiletken Elektroniği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak simülasyon, üretim ve malzeme karekterizasyonu alanlarında çalışmış, entegre devrelerdeki bakır bağlantıların (interconnect) iletkenliğinin nanometrik boyutlarda incelenmesini içeren Simulation and Measurement of Nanometer-Scale Resistivity of Copper Films for Interconnect Applications başlıklı tezini yazmıştır.

2010 – 2017 yılları arasında TÜBİTAK BİLGEM bünyesindeki YİTAL (Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı), 2017-2020 arasında Analitik Cihaz ve Sistemler Laboratuvarı’nda çalışmıştır. Yarıiletken devrelerin parametrik test ve karakterizasyonlarını yapmanın, implant prosesinde görev almanın, proses simülasyonları ile SiGe:C RF BiCMOS entegre devre üretim adımı parametrelerinin optimizasyonunu sağlamanın yanı sıra optik, elektrokimyasal ve mikrofluidik bazlı üretimlere multi-fizik simülasyonlarla (COMSOL, MATLAB) destek vermiştir, elektrokimyasal empedans spektroskopisi temelinde çalışan biyo-sensör test yapılarının dizayn ve fabrikasyonu üzerine çalışmıştır.

2020 yılının kasım ayından bu yana TÜBİTAK UME Kuantum Metroloji Laboratuvarı’nda başuzman araştırmacı olarak görev yapmaktadır.