-A +A

AB Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Kritik Kirleticilerin İzlenmesi İçin İzlenebilir Ölçümler

Proje ile, Su Çerçeve Direktifi (WFD)’ nde belirtilen, önerilen düşük çevresel kalite standardı (EQS) konsantrasyonlarında, zemin ve yüzey sularındaki önemli tehlikeli maddeleri analiz yeteneğine sahip referans izotop seyreltme yöntemlerinin geliştirilmesi ve doğrulanması için çalışmalar gerçekleştirilecektir. Projede üç analit üzerinde çalışılacaktır. Bunlar; Tributilkalay (TBT), Polibromlu Difenil Eter (PBDE) ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)’ dır.

TÜBİTAK UME, toplam su örneklerinde AB Su Çerçeve Direktifi’ nin gerektirdiği konsantrasyon seviyelerinde Tributilkalay (TBT), Polibromlu Difenil Eter (PBDE) ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) için ölçüm prosedürü geliştirecek ve doğrulayacaktır. Çeşitli ekstraksiyon, türevlendirme ve ön zenginleştirme metodları optimize edilecektir. Kalibrasyon standartlarının karakterizasyonu yapılacak ve IDMS algılama teknikleri geliştirilecektir.

Proje hakkında detaylı bilgiye http://www.emrp-waterframeworkdirective.bam.de sayfasından ulaşılabilir. (Tamamlandı)