-A +A

Biyolojik Moleküller ve Oluşumlarda İzlenebilirlik (Bio-SITrace)

Bio-SITrace Biyolojik Moleküller ve Oluşumlarda İzlenebilirlik

Biyolojik oluşumların doğru sayımı sağlık, güvenlik, çevre, biyoteknoloji ve gıda gibi birçok alana dayanak oluşturmaktadır.  Örneğin, hastaların viral yükü takibi, dolaşımdaki tümör hücrelerinin sayısı, genetiği değiştirilmiş organizmaların tespiti, gıda alerjenleri ve patojenleri gibi alanlarda biyolojik oluşumların sayılarının doğru ölçümü büyük önem taşımaktadır. Biyolojik oluşumlardan DNA kopya sayısı ya da hücre sayısı sıkça başvurulan ölçülen büyüklüklerdir. Ancak bu ölçülen büyüklüklerin belirlenmesi için kullanılan referans bir metot ve/ veya materyali eksiği, bu alanda karşılaşılan en büyük güçlüklerdir. Dolayısıyla, bu durum biyolojik moleküller ve oluşumların ölçümünde izlenebilirliğin sağlanmasında önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu soruna bir çözüm bulmak amacıyla, Bio-SITrace projesinde biyolojik ölçümlerde, saflaştırılmış kalibrasyon materyallerinin uygulanması ve sayım tekniklerinin kullanımı olmak üzere iki anahtar teknik kullanılarak yüksek derece izlenebilirlik sağlanması amaçlanmıştır.

TÜBİTAK-UME Biyoanaliz Laboratuvarı olarak DNA kopya sayısının belirlenmesinde önemli bir aşama olarak kabul edilen DNA ölçüm büyüklüğünü içeren örneğin saflığının belirlenmesi çeşitli soğurum yöntemleri kullanılarak karşılaştırmalı olarak yapılacak; bunun için uygulanabilecek en iyi yöntem belirlenecektir. Ayrıca, projede hücre sayımı için Akış Sitometrisi (Flow Cytometry) tekniğinin referans metod olarak geliştirilmesi kararlaştırılmış olup konuda uzman Alman Metroloji Enstitüsü, PTB Akış Sitometrisi ve Mikroskop Grubu ile TÜBİTAK-UME Biyoanaliz Laboratuvarı arasında ortak çalışmalar yürütülmesi planlanmıştır. (Tamamlandı)