-A +A

Açı Metrolojisi (ANGLES)

JRP SIB58 Angles - Açı Metrolojisi Projesi, Avrupa Metroloji Araştırma Programı (EMRP) kapsamında desteklenmekte olup, Eylül 2013-2016 tarihleri arasında yürürlükte olacaktır. 16 adet konsorsiyum ortağından oluşan projede açı metrolojisi alanında çalışan ileri seviye ulusal metroloji enstitüleri, üreticiler, araştırma kurumları yer almaktadır: TUBITAK UME (Türkiye), CEM (İspanya), CMI (Çek. Cumhuriyeti), INRIM (İtalya), IPQ (Portekiz), LNE (Fransa), MG (Polanya), MIKES (Finlandiya), PTB (Almanya), SMD (Belçika), AIST (Japonya), FAGOR (İspanya), KRISS (Kore), MWO (Almanya) and HZB (Almanya).

Açı metrolojisi, Avrupa’nın global ortamda rekabet edebileceği, katma değeri yüksek bilim ve endüstri alanları için, anahtar teknoloji rolünü üstlenmektedir. Optik yüzeylerin hassas form ölçümleri (Hızlandırıcı ve Serbest Elektron lazer merkezlerindeki ışınım yönlendirici optikler, interferometrelerde kullanılan referans optikler); hassas üretim mühendisliği (hareketli mekanizmalarının geometrisi, doğrusallık, düzlemsellik ve paralellik parametrelerinin ölçümü); endüstriyel uygulamalar (otomotiv, robotik, otomasyon, havacılık ve uzay); bilimsel uygulamalar (yerçekimi ivmesi ölçümleri, x ışınları optik aksanlarının açısal kararlılığı) açı metrolojisinın kullanım alanlarına örnek olarak gösterilebilir. Son zamanlarda geliştirilen yeni açı ölçme cihaz ve standartları için, yukarıda sayılan uygulama alanlarında önemli zorluklar bulunmaktadır. Bu sebeple, özelikle açı ölçme cihazı olan otokolimatörlerin nanometre-altı form hassasiyetine sahip ileri seviye uygulamalar için karakterizasyonu, kalibrasyonu, yeni tip kendi kendinin kalibrasyonunu yapabilen akıllı açı encoderlerin geliştirilmesi, açı enkoderi ve küçük açı üreteçleri ile nrad seviyede açı üretiminde, SI açı birimi radyan’a izlenebilirliğin garanti altına alınması gerekmektedir.

Proje TUBITAK UME’den Doç. Dr. Tanfer YANDAYAN tarafından yürütülecektir. Projenin, SI açı birimi radyan’a izlebilir, 0,01” (50 nrad) genişletilmiş belirsizlikte çalışabilecek prototip cihazlar geliştirmeye yönelik yapılacak bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla, açı metrolojisini mevcut teknolojinin ötesine geçirmesi beklenmektedir. Bu çalışma ile endüstriyel uygulamalarda SI’a izlenebilir açı ölçümlerin yapılması ve açı ölçme cihazlarının bilimsel çalışmalarda izlenebilir olarak uygulanmasının garanti altına alınması hedeflenmektedir. Detaylı bilgi (www.anglemetrology.com) proje web sitesinden alınabilir.

EMRP, EURAMET’te bulunan EMRP katılımcı ülkeler ve Avrupa Birliği tarafından ortak fonlama ile desteklenmektedir. (Tamamlandı)