-A +A

Metaloproteinler İçin Metroloji

2012 yılında başlayan EMRP HLT 05 “Metaloproteinler için Metroloji” Projesi, 5 Avrupa Metroloji Enstitüsü ve 3 kuruluş olmak üzere toplam 8 proje ortağı tarafından oluşturulan bir proje olup Avrupa Metroloji Araştırma Programı (EMRP) tarafından desteklenmektedir. Projenin amacı, medikal alandaki teşhislerde insanlardan alınan örneklerdeki analitlerin EN ISO 17511:2003 standardının gerekliliklerini sağlamak amacıyla doğru ve karşılaştırılabilir olarak tayin edilebilmesi için referans ölçüm prosedürlerinin oluşturulması ve bu metotlarla SI birimlerine izlenebilirliğinin sağlanmasıdır.

TÜBİTAK UME proje kapsamında birincil seviye ölçüm metodunun oluşturulması, bu metot ile yapılacak ölçümler için malzemenin üretilmesi ve karakterizasyonu aşamalarında görev üstlenmektedir.  Oluşturulan prosedürler klinik laboratuvarlarla ve araştırma merkezleri ile uluslararası dergilerde yayınlanacak yayınlar, kongre ve konferanslarda sunulan bildiriler yardımıyla paylaşılacaktır.  

(Tamamlandı)