-A +A

Atmosferdeki Basınç, Sıcaklık, Nem ve Hava Hızı Metrolojisi (MeteoMet)

MeteoMet,  iklim değişikleri ölçümlerinde izlenebilirlik, atmosferdeki sıcaklık, basınç, nem,  rüzgar hızı ve yönü, güneş radyasyonu ve ölçülen parametrelerin birbirlerine olan etkisi üzerine odaklanmış bir EMRP (European Metrology Research Programme) Projesi’dir.

TÜBİTAK UME tarafından farklı sıcaklık ve nem aralıklarında ultrasonik anemometrelerin kalibrasyonuna olan etkilerini araştıracak, bu cihazların pratik olarak yerinde kalibrasyonu için prosedür oluşturma çalışmaları gerçekleştirilecektir. (Tamamlandı)