-A +A

Endüstriyel Uygulamalar İçin Vakum Metrolojisi

Bu proje, 12 proje ortağının oluşturduğu EMRP (European Metrology Research Programme) Projesi olup 2,8 milyon Avro bütçe ile Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Şimdiye kadarki çalışmalarda kararlı şartlar altında saf gazların kullanımı ile toplam basınç ve ikincil seviye sızıntı standartlarının oluşturulması üzerine yoğunlaşılmıştır. Projenin amacı, endüstriyel süreçleri kontrol edebilmek için ölçülebilir olması gereken kısmi ve hızlı dinamik basınçlar ile sızıntı ölçümleri için standartların kurulması, yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve bilgi birikiminin sağlanmasıdır. Oluşturulacak standardizasyon endüstride karşılaştırılabilir ölçümlere olanak tanıyacaktır. Bu proje, dinamik basınçlar için bir yol açacağı gibi, kısmi basınçlar, gaz salınım oranları ve sızıntı ölçümleri için izlenebilirlik kuracaktır.

TÜBİTAK UME, kısmi basınç ölçümleri ve sızıntı ölçümleri konularında bir tanesinde liderlik olmak üzere ilgili görevlerde çalışacaktır. Bu amaçla, sızıntı ölçümlerinde çevresel etkilerin incelenmesi çalışmalarının yanı sıra fonksiyonel parametrelerin farklı gazlar için Quadrupole Mass Spectrometre (QMS) ölçümleri üzerine etkileri ve QMS’in zaman içerisindeki kararlılık ölçümleri çalışmalarını yürütecektir. Bu çalışmalar ile tüm dünyada eksikliği hissedilen ilgili konularda yeni ölçüm prosedürleri ve standartların oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.   

Proje hakkında detaylı bilgiye http://www.ptb.de/emrp/ind12-home.html sayfasından ulaşılabilir. (Tamamlandı)